ONZE AANPAK

Voor jou is het misschien de eerste keer dat je met een architect gaat werken. Wat doet een architect? Hoe verloopt dat traject? Wanneer moet je welke beslissingen nemen? En wat kost het? Zit je dan vast aan de architect? En als je het ontwerp niet leuk vindt of het is te duur? Wat dan?

​Het is een spannend proces, dat je ingaat en het gaat om iets belangrijks in je leven, je woonplek. Bovendien is het geen kleine investering. Wij nemen je stap voor stap mee en laten zien hoe je geleidelijk aan van een eerste vrijblijvende kennismaking via gesprekken en schetsen langzaam tot een ontwerp komt. Hoe we op elk moment kunnen bijsturen en je zekerheid kunnen geven over het eindproduct en de kosten. Korte lijnen, een aanspreek persoon, altijd de baas zelf, waar jij mee te maken krijgt.

​Ontzorgen noemen we dat!

​A. Kennismaking
B. Offerte
C. Ontwerp
D. Vergunningen
E. Bouwvoorbereiding
F. Aannemer kiezen
G. Uitvoering begeleiden
H. Nazorg

In een vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar. Een eerste verkenning van je wensen en behoeften is wezenlijk, om vervolgens aan te kunnen geven wat wij als architect daarin kunnen betekenen. Wij lichten onze aanpak en onze werkfilosofie toe, zodat jij een beeld krijgt met wie je te maken hebt. Vaak helpt het ook om samen naar een project van jouw keuze te gaan kijken. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Als er voldoende inzicht is in de werkzaamheden die wij voor je zouden kunnen doen, brengen wij een offerte uit. Afhankelijk van de aard van het project en jouw voorkeur is dat een vast bedrag, een percentage van de bouwkosten of een offerte op uurbasis . Het honorarium is altijd verdeeld in diverse fases. E.e.a. volgens de voorwaarden van de Bond Nederlands Architecten, DNR 2011.

Onderzoek: Voor we kunnen ontwerpen willen we alles wat relevant is weten over je wensen, je voorkeuren, je verwachtingen en je budget. We gaan de plek verkennen, ons invoelen in de lokale omstandigheden en de van toepassing zijnde regelgeving in beeld brengen, zoals bestemmingsplan en welstandseisen.

Schetsen: Eindelijk gaan we schetsen en eerste 3 dimensionale beelden produceren, die we samen bespreken , wijzigen en verder uitwerken tot je enthousiast bent en je wensen en meer dan dat vervult ziet. Bijzondere concepten zoals b.v. flexibel-, energieneutraal – of levensloopbestendig bouwen krijgen hier de aandacht. Een eerste kostenraming wordt gemaakt.

Definitief Ontwerp: Het ontwerp wordt steeds duidelijker, de maatvoering vastgelegd, materialen gekozen. Met de welstandscommissie wordt overleg gevoerd. Zaken als constructie en installaties worden in het ontwerp geïntegreerd. We werken met de BIM (Bouwwerk Informatie Model) om alle relevante gegevens te integreren. . Nu er veel bekend is kunnen de bouwkosten nader begroot worden.

Als het bouwwerk vergunningsplichtig is, produceren wij alle tekeningen, onderzoeken en rapporten, welke daarvoor nodig zijn en dienen deze aanvraag desgewenst namens jou in. Hiervoor zijn behalve tekeningen, ook constructieve berekeningen en rapporten betreffende isolatie, energieverbruik, geluid etc. ( lees meer hierover..) vereist. Wij zorgen voor een complete aanvraag.

Nu er vele keuzes gemaakt zijn, kan het plan gereed gemaakt worden voor de bouwuitvoering. Middels tekeningen op een grotere schaal, met een grote mate van gedetailleerdheid. Daarbij hoort ook een technische omschrijving of bestek, waarin kwaliteitsnormen , garanties, materiaaleisen etc. zijn vastgelegd. Deze stukken kunnen straks naar de aannemer voor een kostencalculatie t.b.v. een offerte.

Er zijn vele vormen om een aannemer te kiezen of een aanbesteding te houden. Wij kennen de markt en adviseren je in de keuze van de aannemer en de contractvorm. De offertes van aanbieders vergelijken we, zowel onderling, als ook met onze eigen begroting.

Heb je geen tijd om de uitvoering te begeleiden? Vind je het lastig om de kwaliteit van het werk te beoordelen en heb je geen zin om de planning te bewaken? Wij doen het graag en hebben ervaring op de bouwplaats. Desgewenst werken we samen met een externe partij, zoals bouwmanagers. Als de oplevering door ons gedaan is, zien wij er op toe, dat de eventuele klachten naar behoren worden opgelost.

Je ontvangt een compleet document waarin alle gegevens van het gebouw zijn vastgelegd. Dat is makkelijk als je later nog eens iets wilt veranderen of de garantie wilt nakijken. Daarbij hoort ook een onderhoudsadvies voor de gebouwdelen en het schilderwerk in het bijzonder.
Doet zich onverhoopt een probleem voor, dan onderzoeken wij de oorzaak en zorgen ervoor dat dit probleem verholpen wordt. Jij bepaalt zelf, wat je aan ons overdraagt, wat we je uit handen nemen.

 Als dit nog vragen bij je oproept, dan horen we dat graag.